Dostawa oleju napędowego wraz z najmem zbiorników na potrzeby ZDiZ w Gdyni

ERZ-EZP.271.96.2020.KK
Gdynia, 07.12.2020r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego wraz z najmem zbiorników na potrzeby ZDiZ w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020