Dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Korzennej w Gdyni

RZ-EZP.271.72.2019.NW                                                                                                Gdynia, 24.09.2019 r.
(BIP)
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Korzennej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019