Dostawa energii elektrycznej

RZ-EZP.271.71.2018                                                                                                 Gdynia, 18.10.2018r.
(BIP)                                                              
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 18.10.2018
Data udostępnienia informacji: 18.10.2018