Całoroczne oczyszczanie dróg na terenie miasta Gdyni w zakresie zamiatania i zmywania

RZ-EZP.271.64.2018. IK                                                          Gdynia, 11.10.2018r.     
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całoroczne oczyszczanie dróg  na terenie miasta Gdyni w zakresie zamiatania i zmywania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018