Budowa urządzeń turystycznych – wybieg dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.100.2020.AK                                                           Gdynia, 12.01.2021r.
                
 
 
 
                                                       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń turystycznych – wybiegu dla psów przy ul. Halickiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2021 15:29 Dodanie informacji Anna Kot