Budowa tablicy informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

RZ-EZP.271.56.2019.KK                                                                                              
Gdynia, 20.08.2019r.

 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę tablicy informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.08.2019
Data udostępnienia informacji: 21.08.2019