Budowa placu zabaw przy ul. Źródło Marii w Gdyni - etap I i II

RZ-EZP.271.23.2019.JS/EJ                                                                                            
Gdynia, 16.04.2019 r.

 
 
 
                                       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy
   ul. Źródło Marii w Gdyni - etap I  i  II, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
Poniżej przedstawiam ofertę, która została złożona w powyższym postępowaniu.
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 264 443,92 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 16.04.2019
Data udostępnienia informacji: 16.04.2019