Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap

RZ-EZP.271.36.2018/IK                                                                                          Gdynia, 20.06.2018 r.                                                        
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 21.06.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018