Budowa placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap

RZ-EZP.271.22.2018/IK                                                                                        Gdynia, 26.04.2018 r.                                                  
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 26.04.2018
Data udostępnienia informacji: 26.04.2018