Budowa placu gier na Skwerze ks. Piotra Mazura i przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni

RZ-EZP.271.58.2018/EJ/NW                                                                                   Gdynia, 28.08.2018 r.                                                        
 
 
                       
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu gier na Skwerze ks. Piotra Mazura i przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 28.08.2018