Budowa placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO)

ERZ-EZP.271.54.2020
Gdynia, 05.08.2020r.
(BIP)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu do ćwiczeń i doposażenie placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej w Gdyni (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.08.2020
Data udostępnienia informacji: 05.08.2020