Budowa parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni - Etap I (BO)

ERZ-EZP.271.61.2020.EJ       
Gdynia,  08.01.2021r.

 
 
                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parku trampolin przy ul. Szafranowej w Gdyni - Etap I (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021