Bieżące utrzymanie i konserwacja oraz remont urządzeń do regulacji ruchu będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

RZ-EZP.271.35.2018.EJ                                                                                             Gdynia, 01.08.2018r.                                                                             
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i konserwację oraz remont urządzeń do regulacji ruchu będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 02.08.2018
Data udostępnienia informacji: 02.08.2018