Informacje podstawowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki . Do grudnia 1994 nosiło nazwę Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej i Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni. Z dniem 1 stycznia 1998 roku wydzieliło się Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
W latach 1999 – 2000 przedsiębiorstwo przeszło gruntowną restrukturyzację zatrudnienia i majątkową, a 27 października 2000 r. firma przeniosła się do nowej siedziby w Kaczych Bukach – będącej najnowocześniejszą zajezdnią autobusową w kraju. Poświęcenie i uroczyste przekazanie obiektów zajezdni do eksploatacji nastąpiło 30 listopada 2000 r.

Dnia 9 września 2002 r. na terenie naszego przedsiębiorstwa Pan dr Wojciech Szczurek Prezydent miasta Gdyni dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej udział pracowników komunikacji miejskiej w obronie Gdyni we wrześniu 1939 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o. jest największym przewoźnikiem w gdyńskiej sieci komunikacyjnej wykonującym zadania przewozowe w ramach transportu publicznego. Obsługuje 43% przewozów autobusowych w mieście i okolicznych gminach.

PKM świadczy w szczególności usługi przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej i reklamy.
W celu pogłębienia informacji na temat funkcjonowania spółki, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.pkmgdynia.pl/

Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd


Wspólnicy:

Gmina Miasta Gdyni posiada 99 348 ( dziewięćdziesiąt dziewięć tysiący trzysta czterdzieści osiem ) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 49 674 000,00 zł ( czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysięce złotych) co stanowi 100% udziałów.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
- Przewodniczący - Anita Świetlikowska
- Sekretarz - Radosław Micewicz Kłoda
- Członek - Robert Pawlus

W skład Zarządu Spółki wchodzą:
- Prezes Zarządu Spółki - Bogusław Stasiak (od 18.03.2015 r.)
- Prezes Zarządu Spółki – Kazimierz Gałkiewicz (do 6.06.2014 r.)
- Wiceprezes Zarządu Spółki - Piotr Topolewicz ( od 5.05.2014 r. do 26.04.2015 r. Członek Zarządu)

Prokurent samoistny:
- Prokurent – Krystyna Sadowska ( do 30.01.2020 r.) 
- Prokurent – Sławomir Linkiewicz

Adres spółki:

ul. Rdestowa 51 A , 81 - 577 Gdynia
tel. 58 - 622 00 71
fax 58 - 629 09 46
www: http://www.pkmgdynia.pl/


Redakcja BIP:

Adam Weisbrodt  tel.58 - 622 00 71 wew. 286

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni podpisało w grudniu 2010 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Umowa obejmuje dofinansowanie  zakupu 4 nowych  autobusów  zasilanych  gazem  ziemnym CNG kwotą 2 mln złotych.

 Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/67/2010  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni podpisało w grudniu 2012 roku kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Umowa obejmuje dofinansowanie  zakupu 2 nowych  autobusów  zasilanych  gazem  ziemnym CNG kwotą 2 mln złotych.
 Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/61/2012

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni podpisało w listopadzie 2014 roku kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Umowa obejmuje dofinansowanie  zakupu 15 nowych  autobusów  zasilanych  gazem  ziemnym CNG kwotą 6,6 mln złotych.

Umowa pożyczki nr WFOŚ/P/66/2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 09.05.2014
Data udostępnienia informacji: 26.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2022 08:53 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
22.03.2022 07:54 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
02.07.2020 08:17 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
01.04.2020 08:21 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
31.01.2020 11:25 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
13.05.2019 11:16 Korekta Adam Weisbrodt
13.05.2019 11:15 Korekta Adam Weisbrodt
13.05.2019 11:15 Korekta Adam Weisbrodt
13.05.2019 11:14 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
13.05.2019 11:10 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
20.01.2017 11:41 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
08.09.2015 09:22 Korekta Adam Weisbrodt
08.09.2015 09:02 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
03.06.2015 11:23 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
25.03.2015 13:57 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
24.03.2015 10:39 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.02.2015 09:57 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.02.2015 09:39 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
27.01.2015 11:24 Korekta Adam Weisbrodt
21.01.2015 07:39 Korekta Adam Weisbrodt
20.01.2015 10:47 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
09.05.2014 08:34 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.12.2013 09:41 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
16.01.2013 09:52 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
25.10.2012 12:19 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
12.10.2012 11:54 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
12.10.2012 11:53 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
14.09.2012 12:45 Korekta Adam Weisbrodt
14.09.2012 12:44 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
14.09.2012 12:43 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
22.08.2012 12:49 Korekta Adam Weisbrodt
27.07.2012 12:07 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
22.05.2012 07:49 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
26.01.2012 11:37 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
26.01.2012 09:25 Dodanie informacji Adam Weisbrodt