INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze od specjalisty do starszego specjalisty w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gdyńskim Centrum Zdrowia,  ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia została wybrana Pani:
Agnieszka Karbowiak, zamieszkała w Gdyni.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną,  podczas której kandydatka zaprezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Agata Fijałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Fijałkowska
Data wytworzenia informacji: 01.03.2023
Data udostępnienia informacji: 01.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2023 15:27 Dodanie informacji Agata Fijałkowska