Wyniki konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń dla mieszkańców ZOH
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2019 roku:
 
Środki w wysokości 29.990,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr: 0000677613) na realizację zadania pt.: „III Kulturalne Pikniki Sąsiedzkie – Miejsce Tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019