Wyniki konkursu na Projekt w ramach Poddziałania 6.2.1: Rozwój Usług Społecznych – Mechanizm ZIT.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU

Laboratorium Innowacji Społecznych jako organizator otwartego naboru na dodatkowego Partnera do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino- Radiostacja (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT), informuje, że jeden podmiot złożył swoja ofertę, która w pełni odpowiada na założone kryteria i została przyjęta . Do zawarcia partnerstwa zakwalifikowano: Fundacje Inicjatyw Twórczych Fordewind.

Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać w procedurze oceny merytorycznej: 72, minimalna kwalifikująca liczbę punktów: 36.
 
Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind, ul. Gen. M. Wittekówny 10B/1, 81-173 Gdynia – uzyskała 69,67 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Towpasz
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2021 14:12 Aktualizacja treści Katarzyna Towpasz