Wynik otwartego konkursu na projektowanie elementów przestrzeni publicznej na Oksywiu

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie - rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2018 r.
 
Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przyznane Stowarzyszeniu Inicjatywa Miasto z/s w Gdańsku (KRS nr 0000480984) na realizację zadania pt.: „Rewaloryzacja przystanku autobusowego Stocznia Marynarki Wojennej” w okresie od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Łukasz _Kierznikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.07.2018 15:48 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz
24.07.2018 15:48 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz