Wynik naboru na Partnera do współrealizacji projektu "Rozwój usług społecznych na rzecz lokalnej społeczności w ob. Zamenhofa-Opata Hackiego"

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego naboru na Partnera spośród podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności
w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Na Partnera wybrany został Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia z siedzibą w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018