Wynik konkursu na zaprojektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie części dzielnicy Oksywie – rejon ul. Dickmana i ŚmidowiczaPrezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r. nie przyznano dotacji na realizację ww. zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018