Wynik konkursu na wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 rokuPrezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku.
 
Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały przyznane Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z/s w Gdańsku (KRS nr 0000188984) na realizację zadania pt.: „Fundusz sąsiedzki – Oksywie odNowa” w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018