Wynik konkursu na Projekt w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
 
 
Laboratorium Innowacji Społecznych jako organizator otwartego konkursu ofert
na wybór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji planowanego Projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”) informuje, że dwa podmioty złożyły swoją ofertę w konkursie. Do zawarcia partnerstwa zakwalifikowano jeden podmiot, Fundację DBAM O MÓJ ZASIĘG.
 
Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać w procedurze oceny merytorycznej: 62, minimalna kwalifikująca liczba punktów: 36.
 
Poniżej wykaz ofert wraz z punktacją:
 
1. Oferta Fundacji KALOS, ul. Śląska 51B/1A, 81-304 Gdynia – uzyskała 30 pkt.
2.Oferta Fundacji DBAM O MÓJ ZASIĘG; ul. Wyzwolenia 17c/3, 80-537 Gdańsk – uzyskała 47 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2020 12:29 Dodanie informacji Ewa Gozdalik