Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na otwarty nabór partnerów

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


    Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia jako organizator otwartego konkursu ofert na otwarty nabór partnerów, do realizacji projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.1: „Aktywna integracja”; Poddziałanie 6.1.1: „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”), na podstawie Zarządzenia nr 4817/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2016 r. informuje, że dokonano rozstrzygnięcia ww. konkursu. Do zawarcia partnerstwa wybrano wspólną ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacji Gospodarczej, która w ocenie ogólnej Komisji uzyskała 62,8 pkt. Oferta konkurencyjna wspólnie złożona przez Spółdzielnię Socjalną Pasja, Fundację Dla Was uzyskała 34, 3 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 05.08.2016
Data udostępnienia informacji: 05.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 20:21 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
05.08.2016 15:26 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski