Informacja o złożonych ofertach na wybór partnerów do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni”INFORMACJA


Laboratorium Innowacji Społecznych jako organizator otwartego konkursu ofert na wybór partnerów do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”), na podstawie Zarządzenia nr 5183/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 października 2016 r. informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło dziewięć ofert złożonych przez:

  1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
  2. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava“
  3. Fundację Inicjatyw Społecznych „ŁAJBA“
  4. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
  5. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”,
  6. Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni“
  7. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia“
  8. Stowarzyszenie Społecznej Edukacji NON STOP
  9. Stowarzyszenie „180 stopni“

Posiedzenie Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 28 Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych z 2 listopada 2016 r. odbędzie się 3 listopada 2016 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 03.11.2016
Data udostępnienia informacji: 03.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 20:22 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
04.11.2016 14:38 Korekta Paweł Wyszomirski
03.11.2016 12:21 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski