Informacja o rozstrzygnięciu naboru na Partnera/Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

otwartego naboru na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia – rejon ulic  Zamenhofa i Opata Hackiego do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego (Oś Priorytetowa 8: Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).


Jako organizator otwartego naboru na Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, że do zawarcia Partnerstwa zakwalifikowano następujące podmioty uczestniczące w naborze:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa Opata Hackiego 29 w Gdyni,
  2. Wspólnota Mieszkaniowa Zamenhofa 1 w Gdyni,
  3. Wspólnota Mieszkaniowa Opata Hackiego 23 w Gdyni.
Wybrane podmioty są zobowiązane do udziału we wspólnym przygotowaniu projektu partnerskiego oraz udziału w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2017
Data udostępnienia informacji: 03.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2017 11:16 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski