Informacja o rozstrzygnięciu naboru na Partnera/Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

otwartego naboru na Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – wspólnot mieszkaniowych z podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja (Oś Priorytetowa 8: Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).

Jako organizator otwartego naboru na Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, że do zawarcia Partnerstwa zakwalifikowano następujące podmioty uczestniczące w naborze:
 1. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 2 w Gdyni,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Rolnicza 14 w Gdyni,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 5 w Gdyni,
 4. Wspólnota Mieszkaniowa Chwarznieńska 4 w Gdyni,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa Nauczycielska 5 w Gdyni,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa Rolnicza 12 w Gdyni,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 7 w Gdyni,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Rolnicza 10 w Gdyni,
 9. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 4 w Gdyni,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa Pogodna 2 w Gdyni,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 3 w Gdyni,
 12. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 13 w Gdyni,
 13. Wspólnota Mieszkaniowa Widna 11 w Gdyni,
 14. Wspólnota Mieszkaniowa Rolnicza 16 w Gdyni.
Wybrane podmioty są zobowiązane do udziału we wspólnym przygotowaniu projektu partnerskiego oraz udziału w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2017
Data udostępnienia informacji: 03.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2017 11:13 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski