Informacja o rozstrzygnięciu naboru na Partnera/Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

otwartego naboru na Partnera/Partnerów dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT)

Jako organizator otwartego naboru na Partnera/Partnerów do współprzygotowania i współrealizacji Projektu Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, że do zawarcia Partnerstwa zakwalifikowano następujące podmioty uczestniczące w naborze:
  1. Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop – 60 pkt.
  2. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” – 45 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w naborze wynosi 75 punktów. Minimalna liczba punktów umożliwiających wybór oferty wynosi 45 punktów. Oferty, które uzyskały mniej niż 65% punktów zostają skierowane do negocjacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 18.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2017 10:44 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski