Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór partnerów do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni”


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Laboratorium Innowacji Społecznych jako organizator otwartego konkursu ofert na wybór partnerów do realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”), na podstawie Zarządzenia nr 5183/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 października 2016 r., informuje, że do zawarcia partnerstwa zakwalifikowano wszystkie podmioty, które złożyły oferty w konkursie. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać w procedurze oceny merytorycznej: 72, minimalna kwalifikująca liczba punktów: 36.

Poniżej wykaz ofert wraz z punktacją:
  1. Oferta Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: 38,5 pkt
  2. Oferta Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava“: 64 pkt
  3. Oferta Fundacji Inicjatyw Społecznych „ŁAJBA“: 55 pkt
  4. Oferta Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa: 67 pkt
  5. Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”: 51,5 pkt
  6. Oferta Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni“: 65,5 pkt
  7. Oferta Gdyńskiego Stowarzyszenie „Familia“: 63,5 pkt
  8. Oferta Stowarzyszenia Społecznej Edukacji NON STOP: 62 pkt
  9. Oferta Stowarzyszenia „180 stopni“: 36 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 04.11.2016
Data udostępnienia informacji: 04.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 20:22 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
04.11.2016 14:37 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski