Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty (BHP) w LIS

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

Panią Annę Pałacha, zam. w Mostach.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko Starszego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 03.07.2020
Data udostępnienia informacji: 03.07.2020