Wynik naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Administracji w Laboratorium Innowacji Społecznych. 


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Administracji wybrano:
 
Panią Wioletę Zawisza zam. w Gdyni.
Panią Katarzynę Towpasz zam. w Gdańsku.
 
 
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Wioletę Zawisza i Panią Katarzynę Towpasz. Kandydatki  spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko od referenta do specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Anna Jarosz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Jarosz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2020 14:03 Dodanie informacji Anna Jarosz