Wynik naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Wymiennikowni (LIS)

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Wymiennikowni wybrano:
 
Panią Martynę Olzacką, zam. w Gdyni.
 
 
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Martynę Olzacką. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Wymiennikowni. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 09.03.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2020