Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych-Referacie ds. Świadczeń

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH- REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ 

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH- REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ 

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:        Irena Gładka- Zaucha
Zamieszkała:             Gdynia

Uzasadnienie: w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Irena Gładka- Zaucha. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych- Referacie ds. Świadczeń. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 16.03.2020
Data udostępnienia informacji: 16.03.2020