Od podinspektora do inspektora w Wydziale Polityki Gospodarczej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Informacja o wyniku naboru na OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ – W GDYŃSKIM CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ – W GDYŃSKIM CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Anna Mackiewicz
Zamieszkała:              Pogórze

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Anna Mackiewicz. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020