Od podinspektora do inspektora w Wydziale Dostępności.

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora
w Wydziale Dostępności.

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Wynik naboru:
Imię i nazwisko:                  Katarzyna Tomporowska
Zamieszkała:                        Olsztyn
 
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Katarzyna Tomporowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Tomporowska, wykazała się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Anna Kraszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kraszewska
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021
Data udostępnienia informacji: 01.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2021 11:45 Dodanie informacji Anna Kraszewska