Od podinspektora do inspektora w Biurze Współpracy z Zagranicą

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Biurze Współpracy z Zagranicą

Adres:                                                     Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:

Imię i nazwisko:                                     Patrycja Jung
Zamieszkała:                                           Gdynia

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Patrycja Jung. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Patrycja Jung wykazała się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Linda Białoń-Mikłaszewicz
Data wytworzenia informacji: 12.02.2024
Data udostępnienia informacji: 12.02.2024