Od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko: Monika Chęcińska
Zamieszkała: Pępowo

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Monika Chęcińska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone  w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Chęcińska wykazała się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi  do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Linda Białoń-Mikłaszewicz
Ostatnio zmodyfikował: Linda Białoń-Mikłaszewicz
Data wytworzenia informacji: 31.03.2023
Data udostępnienia informacji: 31.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2023 13:23 Dodanie informacji Linda Białoń-Mikłaszewicz