Od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Księgowości- oferta pracy nr 2.

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Księgowości.

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:                 Agnieszka Czerepowicz
Zamieszkała:                     Toruń

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Agnieszka Czerepowicz. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Czerepowicz wykazała się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 25.05.2023
Data udostępnienia informacji: 25.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2023 14:24 Dodanie informacji Olga Twardowska - Stępień