Kierownik w Wydziale Dochodów-Referacie Egzekucji Administracyjnej

Informacja o wyniku naboru na Kierownika w Wydziale Dochodów-Referacie Egzekucji Administracyjnej

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko KIEROWNIKA W WYDZIALE DOCHODÓW- REFERACIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
 
Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Anna Kowalska- Müller
Zamieszkała:             Gdynia
 
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Anna Kowalska- Müller. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko kierownika. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 16.07.2020
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2020 13:39 Aktualizacja treści Olga Twardowska - Stępień