Wynik naboru na wolne stanowisko bibliotekarza

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska bibliotekarza w Bibliotece Gdynia wybrano: 
Panią Joannę Mienik, zamieszkałą w Gdyni 
Uzasadnienie 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Joanna Mienik. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko, wykazała się też kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w bibliotece. Podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła kwalifikacje, wykazała się doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim. 
 
oraz Panią Martę Brzuchalską, zamieszkałą w Gdyni (umowa na zastępstwo) 
Uzasadnienie 
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Marta Brzuchalska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na stanowisku bibliotekarskim. 
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Dorota Romanów
Data wytworzenia informacji: 30.11.2022
Data udostępnienia informacji: 30.11.2022