Wynik naboru na stanowisko od referenta do specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji LIS

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji wybrano:
 
Pana Łukasza Kotwicę, zam. w Gdyni.
 
 
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Pana Łukasza Kotwicę. Kandydat spełnił wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od referenta do specjalisty ds. administracyjnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020