Od informatyka do starszego informatyka w Gdyńskim Centrum Infomatyki.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko od informatyka do starszego informatyka w Gdyńskim Centrum Infomatyki.

Adres: Gdyńskie Centrum Informatyki, ul. Śląska 35-37
 
Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Damian Gałwa
Zamieszkały:             Gdynia

Imię i nazwisko:         Igor Kareński
Zamieszkały:             Gdynia

Imię i nazwisko:        Michał Krakowiak
Zamieszkały:            Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrani zostali Panowie Damian Gałwa, Igor Kareński oraz Michał Krakowiak. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od informatyka do starszego informatyka. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Panowie Damian Gałwa, Igor Kareński oraz Michał Krakowiak wykazali się kompetencjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 01.11.2022
Data udostępnienia informacji: 02.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2022 11:47 Inne Olga Twardowska - Stępień
02.11.2022 11:47 Dodanie informacji Olga Twardowska - Stępień