Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: SPECJALISTY DS KSIĘGOWOŚCI

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:   SPECJALISTY DS KSIĘGOWOŚCI W REFERACIE WYDATKÓWW ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI  W GDYNI
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:

1)   Kinga  BIELSKA      –  zamieszkała w Gdyni
 
 
 
Zastosowane metody i techniki naboru: 
 
-   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA,
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikujących kandydatka spełniła wymaganie niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowiskach.
 
Kandydatka jest osobą komunikatywną, która wykazała się wiedzą merytoryczną, posiada silną motywację oraz chęć uczestniczenia w rozwoju   Działu Finansowo-Księgowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 01.06.2022
Data udostępnienia informacji: 01.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2022 14:08 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos