Informacja o zakończonym naborze na stanowisko specjalsity ds finansowo-księgowych w ZDiZ - 2 etaty.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko specjalsity ds finansowo-księgowych w ZDiZ - 2 etaty.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia
 
Wynik naboru:
1. Agnieszka RAMOCKA   -  zamieszkała w Gdyni,
2. Estera ŚWIERK           -  zamieszkała w Gdyni.

Zastosowane metody i techniki naboru 
 
- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 Pani Agnieszka Ramocka udokumentowała wymagane wykształcenie, ukończyła Akademię Morską w Gdyni, Wydział Administracyjny, kierunek: zarządzanie i marketing, w zakresie zarządzanie  przedsiębiorstwem, gdzie uzyskała tytuł mgr z wynikiem dobrym oraz  ukończyła Studia Podyplomowe  na Uniwersytecie Gdańskim  w zakresie rachunkowości i podatków.
Pani Estera Świerk ukończyła Studium Finansów w Żorach, specjalność: księgowość oraz aktualnie pracuje w jednostce samorządowej.
Kandydatki posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy   i  są osobami komunikatywnymi oraz  wykazały się wiedzą merytoryczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 10.07.2020
Data udostępnienia informacji: 10.07.2020