Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od referenta do specjalisty w Samodz. Referacie ds. Zamówień Publicznych w ZDiZ w Gdyni.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Od Referenta do Specjalisty ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:

1) Pani Ewa Wyppich-  zamieszkała w Gdyni
2) Pan Wiktor Janicki - zamieszkały we Władysławowie

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 31.01.2023
Data udostępnienia informacji: 31.01.2023