Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Od referenta do specjalisty ds. księgowości w Dziale finansowo-księgowym w ZDiZ w Gdyni


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko: Od referenta do specjalisty ds. księgowości w Dziale finansowo-księgowym  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:
1)    Nie wyłoniono kandydata

Zastosowane metody i techniki naboru:      
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów,  test,  rozmowa  kwalifikacyjna, 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. księgowości, podjęła decyzję o zakończeniu naboru bez wskazania kandydata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 13.01.2023
Data udostępnienia informacji: 13.01.2023