Informacja o zakończonym naborze na stanowisko: Kierownika Ref. Windykacji Działu Finansowo-Księgowego w ZDiZ w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, informuje o zakończonym naborze na stanowisko:
Kierownika Ref. Windykacji Działu Finansowo-Księgowego w ZDiZ w Gdyni.
Adres: Zarząd Dróg i Zieleni ul. 10 Lutego 24, 81 – 364 Gdynia

Wynik naboru:
1)    Pani Dagmara MARCINIAK

Zastosowane metody i techniki naboru: 
- wstępna weryfikacja na podstawie złożonych dokumentów, 
- rozmowa  kwalifikacyjna, 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu.  Podczas rozmowy wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na w/w stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Sylwia Osik
Data wytworzenia informacji: 20.11.2023
Data udostępnienia informacji: 20.11.2023