Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru w BPP Miasta Gdyni na wolne stanowisko: ASYSTENTA, ST. ASYSTENTA, SPECJALISTY, GŁ SPEC. DS. TRANSPORTU

Wynik naboru: 
- nie wyłoniono kandydata 
  
Uzasadnienie: 
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska Komisja podjęła decyzję o zakończeniu konkursu bez dokonania wyboru kandydata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022
Data udostępnienia informacji: 23.06.2022