Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty – animatora klubu seniora w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty – animatora klubu seniora została wybrana Pani Agnieszka Stranc z Gdyni.
 
Uzasadnienie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Agnieszki Stranc, która spełniła wszystkie wymogi formalne zwarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie Pedagogiki w specjalności Praca Socjalna. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w pracy w samorządowej instytucji Pomocy Społecznej, realizując zadania zbieżne z zakresem wymaganym na stanowisku animatora klubu seniora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na powyższym stanowisku pracy.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022
Data udostępnienia informacji: 19.09.2022