Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji
 
Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji została wybrana:
 
Ewa Wojciechowska , zamieszkała w Gdyni
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Ewa Wojciechowska posiada wyższe wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe z zakresu Ustawy  Prawo  zamówień publicznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wymaganym doświadczeniem i wiedzą na stanowisku będącym przedmiotem naboru. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 18.06.2020
Data udostępnienia informacji: 18.06.2020