Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ulicy Reja 2a.

 
Prezydent Miasta Gdyni informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.
 
Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Wyniki naboru: Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia postępowania konkursowego na ww. stanowisko Komisja nie dokonała wyboru żadnego kandydata.
Do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, dlatego zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493) konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 27.10.2020
Data udostępnienia informacji: 27.10.2020